Condotel mang đậm phong cách Party Ibiza lần đầu tiên có mặt tại Đông Nam Á